Fransız Generalin Anısı

Fransız Generalin Anısı

Çanakkale Savaşında Bir Fransız Generalin Anısı

Her Savaşta olduğu gibi Çanakkale harbi’nde de kahramanca savaşan Türk askeri düşmanlarını bile hayran bırakmıştır.

Bu Savaşta bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generalin yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırası şöyledir;

dövüş bitmişti. Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirler. Hiç unutmam;

Savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız askerleri süngü

süngüye gelip ağır zaiyat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım.

Yerde bir Fransız askeri yatıyor, Bir Türk Askeri kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu.

Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptık :

-Niçin öldürmek istediğin düşmana yardım ediyorsun?

-Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi:

-Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı.

Bir şeyler söyledi. Anlamadım ama herhelde Annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki, o kurtulup annesinin yanına

dönsün. Bu asil duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk askerinin yakasını açtı.

O anda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha

ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikiside öldüler….

bu topraklarda barış içinde yaşamayı öğrenmemiz dileğiyle…..

 

Comments are closed.