Kooperatif Tarihçesi

Kooperatif Tarihçesi

KONUT KOOPERATİFİMİZİN

HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞDUĞU VE

İNŞAAT SÜRECİ

 

Çerçialanı Köyünü Kalkındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin 04.08.1991 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında söz alan bazı komşularımız “Her yıl yaz aylarında tatilimizi ve Bayram günlerini köyümüzde geçirmek istiyoruz. Ancak evlerimiz yıkılmış, kalacak yerimiz bulunmamaktadır. Başımızı sokacak bir yuva sahibi olmak istiyoruz. Bunun için öncelikle bir kooperatif kurularak bu ihtiyacımızın karşılanmasını istiyoruz “ dediler.

Genel isteğin bu olduğu anlaşılınca öncelikle Köyümüzde bir konut yapı kooperatifi kurulması düşüncesi ağır bastı. Bu hususta gereken çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonunda Yeni Çerçialanı Konut Yapı Kooperatifinin Ana Sözleşmesi, hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuş, bu bakanlığın 06.11.1991 tarihli onayı ile kooperatifimizin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Kooperatifimizin İl Olağan Genel Kurulu 18.01.1992 tarihinde yapılmış, Yönetim Kurulu Asil üyeliğine Hasan Arslan, Doğan Bozdemir ve Güvenç Efesoy seçilmişlerdir. Seçilen bu üyeler aralarında görev bölümü yapmışlar, Hasan Arslan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Doğan Bozdemir Başkan Yardımcılığına, Güvenç Efesoy da Saymanlığa seçilmişlerdir

Her yıl Genel Kurulda, tekrar seçilen bu üyeler görevlerini aralıksız sürdürmüşlerdir.

Kooperatifin kuruluşu tamlandıktan sonra bir taraftan üye kaydı yapılmış bir yanda da kooperatife arsa temini çalışmalarına başlanmıştır. Bunun için Köyde ve Mersinde gerekli temaslar yapıldıktan sonra mülkiyeti Efesoy Ailesine ait 30 dönümlük bir tarlanın kooperatifimize bağışlanması sağlanmıştır. Kooperatife cömertçe katkıda bulunan bu aileye şahsen minnet duygularım devam etmektedir.

Mevcut Köyün hemen bitişiğinde bulunan tarlada parselasyon çalışmaları başlatılmış arsamızda 354 m2 alanı olan 30 adet konut parseli, 6 metre genişliğinde 4 adet cadde ve caddeleri birbirine bağlayan bisiklet yolları ile 7000 m2 lik kısmı da sosyal hizmet alanına ayrılarak parselasyon işi tamamlanmıştır.

Parselasyon çalışmalarında bir teknik eleman becerisi ile hizmet veren Doğan Bozdemirin çalışmalarını taktirle yad etmekteyiz.

Parselasyon işi tamamlandıktan sonra inşaatı ihale edeceğimiz usta temini için araştırmalara başlanılmış, bir çok kişiden teklif alınmış, en uygun teklifi Cuma Yıldız’ın verdiği anlaşıldığından iş o na ihale edilmiştir.

Kooperatifimizin temelinin, O tarihte Yozgat Valisi olan Ertuğrul Ersoy tarafından atılması için Yozgat’a gidilerek sayın Vali ile temasa geçilmiş, talebimiz olumlu karşılanmış, gerekli hazırlıklar yapılarak davetiyeler bastırılmış, Yozgat’ta görev yapan Daire Amirleri ile Akdağmadeni Kaymakamı ve Belediye Başkanı başta olmak üzere Daire Amirleri ve çevrede bulunan Köy Muhtarları ile Mersinde ikamet eden komşularımız Temel Atma Törenine davet edilmiş, 29.6.1992 tarihinde birde kurban kesildikten sonra evlerimizin temeli sayın Valimiz tarafından atılmıştır.

Sayın Vali Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada Köyümüzden“ TABİAT HARİKASI ÇERÇİALANI” diyerek övgüyle bahsetmesi bizi bir kez daha onurlandırmıştır.

Öte yandan törene katılan YOZGAT GAZETESİ muhabiri gazetenin 30.06.1992 tarihli nüshasında: “HAYALET KÖY HAYAT BULUYOR” başlıklı makalede “Çerçialanlılar, 15 yıl öncesine kadar 30 hane olan Çerçialanı Köyünde 300 kişinin yaşadığını, köylerinin yurt içi ve yurt dışı göçler ve gençlerin eğitim amacıyla büyük şehirlere gitmeleri, bir çok kişinin de Ankara, Mersin ve Bolu gibi kentlerde iş bularak oralarda yerleştiklerini, köyde halen 7 hanenin kaldığını, bu yedi hanede 15 kişinin yaşadığını, kalan 7 hanenin de yakın bir zamanda köyü terk ederek büyük şehirlerdeki akrabalarının yanına yerleşeceklerini, Ata Yadigarı Köylerinin haritadan silinmesini önlemek amacıyla köylerine sahip çıkarak yeniden imar ve inşa etmek üzere yoluna gittiklerini söylediklerini” yazmışlardır.

Temel atma törenini takiben Yönetim Kurulumuz, önceden hazırladığı olanaklarla misafirlerimize mükellef bir yemek ziyafeti vererek adeta bir bayram havası yaşatmışlardır.

Törene katılan misafirlerimiz, başta Vali Bey olmak üzere gittikleri başka yerlerde Köyümüz’den övgüyle bahsederek köyümüzün tanıtımını yapmak suretiyle bizleri bir kez daha mutlu etmişlerdir.

Temel atma törenini takiben şevkle yoğun bir şekilde inşaat faaliyetine başlanmış, inşaat malzemeleri temin edilmiş, çeşitli zorluklar aşılarak 1992 yılı inşaat sezonu sonuna kadar 18 adet evimizin duvarları örülerek tamamlanmıştır. Mevsim şartları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 30.10.1992 tarihinde şantiyenin kapatılmasına karar vermiştir.

Kalan işlerin tamamlanması için Cuma Yıldızla 25.05.1993 tarihinde tekrar sözleşme yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Bu sezon için gerekli malzemeler temin edilerek çalışmalara hız verilmiş ve 05.10.1993 tarihine kadar 30 adet evimizin tüm duvar işçiliği tamamlanmış ve tabliye betonları atılmıştır.

Yapımcı Cuma Yıldız bundan böyle işe devam edemeyeceğini bildirdiğinden hesabı kesilerek şantiye kapatılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 1994 yılı inşaat sezonuna hazırlık için Kiremit temini için Çoruma gitmiş, Çorumda üretim yapan Üç Yıldız Kiremit Fabrikası ile 48.000 adet kiremit ve 2000 adet mahya bağlantısı yaparak, inşaat sezonu başladığı tarihte taşıtmak üzere bedelini peyderpey ödemeye başlamıştır.

Keza Yönetim Kurulumuz, yapacak ihtiyacı olarak Akdağmadeni Orman İşletmesi Müdürlüğünden serbest piyasa bedelinin yarısına yakın bir fiyatla 60m3 kereste temin etmiş, bu kereste kullanılarak evlerimizin doğramalarını yapmak üzere Tosya İlçesinde Marangoz Atöllyesi bulunan İsmail Zilgir’le 07.02.1994 tarihinde sözleşme yapılmış, doğramalarımızdan arta kalan kerestemiz, imalat ücretine mahsuben kendisine verilerek doğrama ihtiyacımız elverişli bir şekilde giderilmiştir.

27.05.1994 tarihinde evlerin sıvasının ve çatılarının yapılması için Bilal Armağan ve Ali Askerle sözleşme yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Bu ustalar işe bir süre devam ettikten sonra işi yavaşlattıkları görüldüğünden hak edişleri ödenerek sözleşmeleri feshedilip kalan işlerimiz başka ustalara yaptırılarak tamamlanmıştır.

1995 yıla çalışma döneminde Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü elemanlarına Su ve Kanalizasyon Projesi yaptırılmış bu projeye uygun olarak Kooperatif tarafından temin edilen kepçe ile kazı işleri yaptırılıp Su ve Kanalizasyon şebekeleri tamamlanmıştır.

Diğer yandan evlerimizin sıhhi tesisatları döşenmiş, saniyen mutfak dolaplarımız monte edilmiştir.

09.06.1995 tarihinde TEDAŞ Yozgat Müessese Müdürlüğünde yapılan temaslar sonunda Elektrik Direkleri temin edilmiş şebeke değişikliği yapılarak köyümüzün içine direkler dikilmiş, tamamlanan şebekeden evlerimize ve sokak lambalarına elektrik bağlanması sağlanmıştır.

12.08.1995 tarihinde Akdağmadeni Noterliği huzurunda çekilen kura sonunda isabet eden evler sahiplerine teslim edilmiştir.

Bu arada mevcut suyumuzun yetersizliği göz önünde bulundurularak Kayseri’de bulunan Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğüne başvurulmuş, köyümüze yeterli suyun temin edilmesi çalışmaları başlatılmış, gerekli projenin yapılması sağlanmış, Projenin uygulanması için Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü ile tekrar temasa geçilmiştir. Bu temaslar sonunda Kamgalıda Harman Yerinde ve Kilise Yerinde bulunan kaynaklardan alınan su, daha önce Kooperatifimiz tarafından yaptırılmış 110 tonluk Su deposuna akıtılarak su ihtiyacımız tamamen karşılanmıştır.

1996 yılı çalışma döneminde evlerin bahçe duvarları yapılarak tamamlanmış yeşil alanda daha önce yapılan Fosseptik Çukurundan itibaren 400 metre kanalizasyon şebekesi döşenerek fosseptik çukurunda biriken atıklar köyün altındaki kayanın başından dereye akıtılmıştır.

05.01.1997 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulda kooperatifimizin TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ,Yönetim Kurulu asil üyeliğine tekrer seçilen Hasan Arsan, Doğan Bozdemir ve Güvenç Efesoy bu tarihten itibaren de TASFİYE KURULU olarak göreve devam etmişlerdir.

Bu çalışma döneminde, yapılan evlerin etrafı, yeşil alanı ve sosyal tesis için ayrılan arsamızı da içine almak kaydıyla 700 metre fens telle çevrilerek muhafaza altına alınmıştır.

Ayrıca Cem Evinin Projesi yaptırılarak inşaat için gerekli malzeme temin edilmiş, kereste ihtiyacı yine Akdağmadeni Orman İşletmesinden elverişli şartlarla alınmıştır.

İnşaata başlaması için 30.06.1997 tarihinde Hasan Gümüşle sözleşme yapılmış, nşaat bu çalışma sezonu sonuna kadar yapılarak tamamlanmıştır.

1998 yılı inşaat sezonunda Cem Evinin doğramalarının yapılması, su ve elektrik tesisatının tamamlanması, boya ve badana işlerinin yapılması için Salih Demirbilek’le sözleşme yapılmış, bu işlerin tamamı Eylül 1998 tarihinde tamamlanarak malzeme ve işçilik ücretlerinin tamamı ödenmiştir.

Saniyen bu çalışma döneminde Kooperatifin tüm alacakları tahsil edilmiş ve bütün borçları ödenerek tasfiye edilmiştir. Kooperatif hesabında bulunan (o tarihteki para birimine göre) 150.000.-Tl. bu hesaptan çekilmiş, kooperatif hesabı kapatılmış, çekilen 150.000.-TL. Çerçialanı Köyünü Kalkındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği adına bir hesap açtırılarak bu hesaba aktarılmıştır.

Bundan böyle tasfiye Kurulu tarafından yapılacak başka iş kalmadığından kapanış Genel Kurulunun 10.01 1999 tarihinde yapılmasına karar verilmiş, bu tarihte Kapanış Genel Kurulu yapılarak Tasfiye Kurulunun hesapları ibra edilmiş, yüz akıyla bütün hizmetler tamamlanmıştır.

                                                 ////////////////////////////////////

Yeni Çerçialanı Konut Yapı Kooperatifinin değerli ortakları; Bu uğurda yapılan çalışmaları iki buçuk sahifelik bir yazı ile izah etmek, çalışmaları ancak ana hatları ile özetlemekle mümkün olurdu.

O günün şartlarına rağmen gerçekleştirilen bu hizmet, ancak olağanüstü bir başarı olarak nitelendirilebilir.

Kolay değil, bu çalışmalar sonun da YENİ BİR KÖY KURULMUŞTUR. O tarihteki şartlar düşünüldüğünde buna cesaret etmek bile başlı başına övgüye değer bir davranıştır.

Bu Yönetim Kurulu bu işi başarma azim ve kararıyla” Yılmak yok, Durmak Yok Sloganıyla harekete geçmiştir.

Çerçialanın’da faaliyet gösteren bir kooperatifin Yönetim Kurulu üyleri, Ankara’da ki işlerini durdurarak her hafta çalışmaları yerinde bizzat denetleyerek, gereken malzemeyi gecik meksizin temin etmiş bu suretle çalışmalara hız vererek 4 yıl gibi kısa bir zamanda inşaatını tamamlayıp çekilen kur’a sonunda evleri sahiplerine teslim etmişlerdir. Bu başarı her Yönetim Kurulunun harcı değildir. (Yönetim Kurulu Başkanı olarak) çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

Sayın Ortaklar, bu Yönetim Kurulu Üyeleri, gece demeden, gündüz demeden yollara düşmek suretiyle yollarda maruz kaldıkları trafik tehlikesini sineye çekerek, zaman zaman dondurucu soğuğa rağmen dağlarda konaklayarak, bazen aç bazen tok her güçlüğe göğüs gererek, geçirdikleri ciddi sağlık sorunlarına rağmen, yılmadan usanmadan çalışmalarını sürdürmüştür.

Yönetim Kurulumuzun, hiçbir maddi karşılık beklemeden, Çerçialanı Köyünün haritadan silinmesini önlemiş olması, ortaklarımızın Ata Yurdunda her türlü medeni ihtiyaca cevap verecek şekildi inşa edilmiş konutlarına kavuşturmaları, en büyük mükafatı olmuştur.

HERKESE HAYIRLI OLMASI DİLEĞİYLE…

                                                                                                                        YÖNETİM KURULU

 

 

Comments are closed.