Dernek Tarihçesi

Dernek Tarihçesi

ÇERÇİALANI KÖYÜ DERNEĞİNİN

Kuruluş Aşaması ve Gerçekleştirdiği Hizmetler

1991 yılı yaz aylarında Güvenç Efesoy, Doğan Bozdemir ve Hasan Cemal Bozdemir öncülüğünde Söğütözü Çayırlığında bir piknik düzenlenmişti. Çerçialanlıların çoğunlukla katıldığı bu piknik,komşularımızin ilk kez bir araya geldiği,özlem giderdiği toplantı oldu.

Bu toplantı, giderek bir piknik toplantısı olmaktan çıktı, adeta bir bayram şenliğine dönüştü. O gün Çerçialanlıların adeta bayramı idi. Yemekler yenildi, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi,komşularımızdan rahmetli İhsan Özkan’ın kendine özgü şarkıları ve hareketleri şenliğimize ayrı bir güzellik kattı.Öylesine hoş öylesine samimi bir toplantı idi ki piknik yerine gelmiş bulunan değişik gruplar bayram şenliği seyredercesine ayağa kalkarak bizi seyretmeye,zaman zamanda bizim oyunlarımıza eşlik etmeye başladılar.

Konuşmaların bir yerinde söz alan komşularımız, “Hemen her köyün derneği var bizim köyümüzün derneği yok. Bizimde bir derneğimiz olsa dernek öncülüğünde böyle toplantılar organize edilir, komşularımız bir araya gelerek hasret gideririz” dediler.

Yapılan konuşmalar sonunda dernek kurma fikri genel arzu haline geldiği görüldüğünden

Dernek Tüzüğü hazırlama çalışmalarına başlandı.

Tüzüğümüzün yazılımı bittikten sonra;

 1. Hasan Arslan,

 2. Kemal Kargı,

 3. Güvenç Efesoy,

 4. Hasan Cemal Bozdemir,

 5. Niyazi Kahriman,

 6. Mürsel Kılınç,

 7. Rıza Kahraman’dan

oluşan Kurucu Üyeler tarafından imzalanan Çerçialanı Köyünü Kalkındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Tüzüğü Noter onayını müteakiben Ankara Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masasına 19.07.1991 tarihinde sunuldu.

Yapılan yazışmalar sonunda tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılarak bu değişikliklerden sonra Ankara İli Hukuk İşleri Müdürlüğünde incelenen tüzüğümüz, O tarihte yürürlükte olan 2908 Sayılı Dernekler Yasasına uygun olduğu bildirildiğinden 16.12.1991 tarihinde Flaş Gazetesi’nde ilan edildi. İlan tarihinde itibaren ( 06-38-189) Kot Numarası ile Derneğimiz resmen kurulmuş oldu.

Zaman zaman Dernekler Yasasında yapılan değişikliklere uygun olarak tüzüğümüzde de gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Derneğimizin ilk Olağan Genel Kurulu 04.08 1991 tarihinde yapılmış ve bu genel kurulda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine seçilenler arasında görev bölümü yapılmış, Dernek Başkanlığına Hasan Arslan, Başkan Yardımcılığına Doğan Bozdemir, Saymanlığa da Güvenç Efesoy seçilmişler, her yıl yapılan Genel Kurulda tekrar seçilen bu Yönetim Kurulu, 2003 yılında yapılan Olağan Genel Kurula kadar görevlerini aralıksız sürdürmüşlerdir.

Dernek Yönetim Kurulu, O tarihte Köy Muhtarı olan Ahmet Özkan’ın yaptığı baş vuru üzerine yapımına başlanılan Köy Yolunun, çalışmalarını yakından takip ederek önemli katkılarda bulunmuştur. Bu aşamada Av. Kemal Kargının gayretlerini de minnetle anmak isteriz.

Yolun O tarihteki hali ile yapımı tamamlandıktan sonra Köylülerimizin iştiraki ile açılış töreni düzenlenmiş, açılış gününü kutlamak üzere köylülerimize yemek verilmiş, yolumuzun yapımında emeği geçen Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü elemanlarına çeşitli hediyeler verilerek memnuniyetimiz ifade edilmiştir.

Yolumuz yapıldıktan sonraki yıllarda bakım ve onarımı açısından emeğini esirgemeyen Ahmet Özkan’dan sonraki muhtar, Bayram Kılıç’ın hizmetlerini de şükranla anmak isteriz.

Dernek Genel Kurulumuz, her yıl, temmuz ayının ikinci Cumartesi gününün KÖY GÜNÜ olarak kutlanmasına karar vermiştir. Böylece Köy Gününde, Köyümüzde yemekli şenlikler düzenlenerek yurdun çeşitli yörelerinde bulunan köylülerimizi bir araya getirerek birlikte eğlenmeleri, özlem gidermeleri, aralarındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini sağlamayı,daha da önemlisi bir birini tanımayan gençlerimizi bir araya getirerek tanışıp kaynaşmalarını sağlayarak kopmaları önlemeyi, buna ilaveten Dernek Genel Kurulu her yıl yapılacak Genel Kurulda görev alacak Yönetim Kuruluna, Ankara’da yemekli ve müzikli DOSTLUK GECESİ düzenlemesine karar vermiş, Köy Günümüzde amaçlanan birlikteliğin Dostluk Gecesinde de sağlanmasını amaçlamıştır.                                        

İftiharla ifade etmek gerekir ki hem Köy Günümüz hem de Dostluk Gecemiz aksatılmadan her yıl gerçekleştirilmekte ve geleneksel hale gelmiş bulunmaktadır.

Derneğimizin Köyümüze şimdiye kadar yaptığı ( şu anda akla geldiği kadarıyla) hizmetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

 1. Mezarlıklarımızın etrafı taş duvarla çevrilmiş, içindeki çalı çırpı ayıklanarak, temin edilen mavi boruyla köyümüzün su şebekesinden mezarlıklara su götürülmüştür.

 2. 250 Abonelik Telefon Santralı temlin edilerek evlerimize sabit telefon bağlanması sağlanmıştır.

 3. Yeşil alan ağaçlandırılmıştır.

 4. Köyün dışında bir çöplük inşa edilerek etrafı telle çevrilmiş,ev atıkları buraya döktürülerek köy içinde hijyen sağlanmıştır.

 5. Yeşil alan içinde bulunan Fosseptik çukurunda biriken lağım artıkları Derneğimiz tarafından pimaş borularla köy dışına akıtılarak kayanın başından dereye verilmiştir. Daha sonra lağım şebekesine ilave yapılarak daha ileriye götürülmüş ve meskun alan dışına çıkartılmıştır.

 6. Yeşil alana Çocuk Bahçesi yapılarak geleceğimizin güvencesi olan yavrularımızın burada hoşça vakit geçirmeleri sağlanmıştır.

 7. Sportif faaliyetlere önem veren Derneğimiz, Köyümüzde Voleybol ve Futbol Sahaları inşa ederek hizmete sunmuştur.

 8. Evlerimize su sayacı koydurularak aşırı su kullanımını önlemeyi amaçlamıştır.

 9. Cem Evinin önüne kamelya yaptırılarak özel günlerde kesafet nedeniyle dışarıda bekleyen misafirlerimizin burada istirahat etmeleri sağlamış, ayrıca Köyümüzde bulunan bayanların burada gün yaparak hoşça vakit geçirmeleri amaçlanmıştır.

 10. Derneğimiz Cem Evinin doğramalarını değiştirmek suretiyle ısı kaybını önlediği gibi boya ve badanasını da yaptırarak bakımını sağlamıştır.

Yukarıda bir kısmı sayılan hizmetler, derneğimizin Yönetiminde muhtelif tarihlerde görev alan Yönetim Kurulları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu uğurda emeklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza şükranlarımızı arz etmeyi bir kadirşinaslık örneği olarak düşünmekteyiz.

Dernek faaliyetleri dışında kişisel olarak Köyümüze eserler katan komşularımıza da minnetlerimizi sunmaktayız.

Çerçialanına hizmet etmek kutsal bir görevdir.

İnanıyorum’ ki Çerçialanı Köyünün kadirşinas evlatları yapılmış olanlardan daha fazla, daha güzel hizmetler gerçekleştirerek Köyümüzü ebediyete kadar yaşatacaklardır.

Yaşasın Çerçialanı,Yaşasın Çerçialanlılar.

( Bu sunum Derneğimize uzun süre hizmet veren Güvenç Efesoy ve Doğan Bozdemir’in katkıları alınarak   Av. Hasan Arslan tarafından yapılmıştır )

 

Comments are closed.