Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

DUYURU

 -------------------------------------------------

ÇERÇİALANI KÖYÜNÜ KALKINDIRARAK
YAŞATMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ DUYURUSU

Değerli Çerçialanlılar, Sayın Üyeler,

Derneğimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında alınan bazı kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Üye aidatlarının eskiden olduğu gibi 100.-TL olarak toplanmasına karar verilmiştir.

2-Köyde su deposunun fayans ile kaplatılması ve su izale hattının bakım ve onarım işinin yaptırılmasına, masrafların evi olan tüm köylülerimizden salma yolu ile karşılanmasına yeterli olmayan durumda da dernek bütçesinden destek verilmesine karar verilmiştir.

3-Yozgat Dernekler Federasyonuna üye olunmasına karar verilmiştir.
Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

a) Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri:

    Bayram Özkan (Başkan),

    Erdal Kargı (Başkan Yrd.),

    Yüksel Erkoç (Sayman)

    Halil Arslan (Üye),

    Muzaffer Arslan (Üye)


b) Denetim Kurulu Üyeleri:

    Cemal Kahriman,

    Cevat Kahriman,

    Hüseyin Özkan

 

Değerli üyeler, yönetim kurulu olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Sizlerden, dernek faaliyetlerine gerekli desteği vererek ve üyelik görevlerinizi yerine getirerek yardımcı olmanızı bekliyoruz. Bu kapsamda aidat borçlarınızı aşağıda belirttiğimiz banka hesabına ödeyebilirsiniz.
Sizlere en iyi dileklerimiz ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

DERNEĞİMİZİN BANKA HESABI:
T.C. Ziraat Bankası Ankara - Yenişehir Şubesi
IBAN NO: TR32 0001 0004 7147 0589 4150 04

                             YÖNETİM KURULU ADINA
...............................Bayram ÖZKAN
...............................Dernek Başkanı