Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

DUYURULAR

 

DUYURU 1: (DÜZELTME)

     ÇERÇİALANI KÖYÜNÜ KALKINDIRARAK YAŞATMA VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (Kod. No:06-38-189)

 Çerialanı Köyünü Kaldındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının Mersin’de yapılacağı 24/12/2019 tarihinde tüm üyelerimize duyurulmuştur.

 Ancak, İl Dernekler Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşme neticesinde tüzük değişikliği yapılmadan genel kurul toplantısının dernek merkezi dışında bir ilde yapılamayacağı anlaşılmıştır.

   Bu nedenle Derneğimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ocak 2020 tarihinde saat 11:00 de Ziya Gökalp Caddesi No:16/15 Kızılay/ANKARA adresinde aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.

   Bu tarihte çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 19 Ocak 2020 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
 

Doğan BOZDEMİR 

Dernek Başkanı 

GÜNDEM:
1- Yoklama ve Açılış
2- Divan Başkanı ve Yazman Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Faaliyet Raporunun Okunması
5- Denetçi Raporunun Okunması
6- Faaliyet ve Denetçi Raporlarının Müzakereye Açılması
7- Faaliyet ve Denetçi Raporlarının Ayrı Ayrı İbraya Sunulması
8- 2019 yılı Bilançosunun ve 2020 Yılı Bütçesinin Müzakereye Açılması
9- Bilançonun Onaylanması ve Bütçenin Kabulünün Ayrı Ayrı Oylamaya Sunulması
10- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
11- Dernek merkezinin değiştirilmesine ilişkin konunun görüşülmesi
12- Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13- Dilek ve Temenniler
14- Kapanış

GENEL KURUL İLANI

Sevgili Dostlar,

Çerçialanı Köyünü Kalkındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Ocak 2019 Pazar gününü gerçekleştirilmiştir.

Denek Başkanlığına Doğan BOZDEMİR seçilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan : Doğan BOZDEMİR

Üye        : Erdal KARGI

Üye        : Yüksel ERKOÇ

Üye        : Bayram ÖZKAN

Üye        : Muzaffer ARSLAN
Ayrıca sayın komşularımızın aidatlarını Ziraat Bankası Yenişehir/ANKARA şubesindeki 47058941-5004 nolu Dernek hesabına veya Dernek Yöneticilerine makbuz karşılığında ödemelerini önemle rica eder esenlikler dileriz.

                 

                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU ADINA

.........................................................................................Doğan BOZDEMİR
.........................................................................................Dernek Başkanı