Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

DUYURULAR

Çerialanı Köyünü Kaldındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 13 Ocak 2019 tarihinde saat 11:00 de Ziya Gökalp Caddesi No:16/15 Kızılay-Ankara adresinde bulunan Pir Sultan Abdal Derneği Genel Merkezinde aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 20 Ocak 2019 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

.Doğan BOZDEMİR

Dernek Başkanı

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve açılış

 2. Divan Başkanı ve Yazman seçimi

 3. Saygı duruşu

 4. Faaliyet raporunun okunması

 5. Denetçi raporunun okunması

 6. Faaliyet ve denetçi raporlarının müzakereye açılması

 7. Faaliyet ve denetçi raporlarının ayrı ayrı ibraya sunulması

 8. 2018 Yılı bilançosunun ve 2019 yılı bütçesinin müzakereye açılması

 9. Bilançonun onaylanması ve bütçenin kabulünün ayrı ayrı oylamaya sunulması

 10. Dernek merkezinin mersin iline taşınması için tüzük değişikliği yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi

 11. Dernek merkezi için bir yer alınmasına ilişkin konunun değerlendirilmesi

 12. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi

 13. Dilek ve temenniler

 14. Kapanış

GENEL KURUL İLANI

Sevgili Dostlar,

Çerçialanı Köyünü Kalkındırarak Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 14 Ocak 2018 Pazar gününü gerçekleştirilmiştir.

Denek Başkanlığına Doğan BOZDEMİR seçilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan : Doğan BOZDEMİR

Üye        : Erdal KARGI

Üye        : Yüksel ERKOÇ

Üye        : Bayram ÖZKAN

Üye        : Muzaffer ARSLAN
Ayrıca sayın komşularımızın aidatlarını Ziraat Bankası Yenişehir/ANKARA şubesindeki 47058941-5004 nolu Dernek hesabına veya Dernek Yöneticilerine makbuz karşılığında ödemelerini önemle rica eder esenlikler dileriz.

                 

                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU ADINA

……………………………………………………………………………..Doğan BOZDEMİR
……………………………………………………………………………..Dernek Başkanı