Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

 

 

DUYURU

 

Derneğimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
Genel Kurul toplantısında alınan bazı kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1-Üye aidatlarının eskiden olduğu gibi 100.-TL olarak toplanmasına karar verilmiştir.
2-Köyde su deposunun fayans ile kaplatılması ve su izale hattının bakım ve onarım işinin yaptırılmasına, masrafların evi olan tüm köylülerimizden salma yolu ile karşılanmasına yeterli olmayan durumda da dernek bütçesinden destek verilmesine karar verilmiştir.
3-Yozgat Dernekler Federasyonuna üye olunmasına karar verilmiştir.
Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
a) Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri:

    Bayram Özkan (Başkan),

    Erdal Kargı (Başkan Yrd.),

    Yüksel Erkoç (Sayman)

    Halil Arslan (Üye),

    Muzaffer Arslan (Üye)


b) Denetim Kurulu Üyeleri:

    Cemal Kahriman,

    Cevat Kahriman,

    Hüseyin Özkan

 

Değerli üyeler, yönetim kurulu olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Sizlerden, dernek faaliyetlerine gerekli desteği vererek ve üyelik görevlerinizi yerine getirerek yardımcı olmanızı bekliyoruz. Bu kapsamda aidat borçlarınızı aşağıda belirttiğimiz banka hesabına ödeyebilirsiniz.
Sizlere en iyi dileklerimiz ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

DERNEĞİMİZİN BANKA HESABI:
T.C. Ziraat Bankası Ankara - Yenişehir Şubesi
IBAN NO: TR32 0001 0004 7147 0589 4150 04

                             YÖNETİM KURULU ADINA
...............................Bayram ÖZKAN
...............................Dernek Başkanı

------------------------------------------------- 

ÇERÇİALANI KÖYÜNÜ KALKINDIRARAK
YAŞATMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ DUYURUSU

Değerli Çerçialanlılar, Sayın Üyeler,

Derneğimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 19 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Asıl Üyelikleri:

Bayram ÖZKAN, Erdal KARGI, Yüksel ERKOÇ, Halil ARSLAN ve Muzaffer ARSLAN

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri:

Hilal ÖZKAN, İnci ARSLAN, Mehmet KARGI, Bekir BOZDEMİR ve Koray ERKOÇ 

Denetim Kurulu Asıl Üyelikleri:

Hasan ARSLAN, Kamil ARSLAN ve Cemal KAHRAMAN

Denetim Kurulu Yedek Üyelikleri:

Hüseyin ÖZKAN, Cevat KAHRİMAN ve Gazi ERKOÇ seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri Genel Kurul toplantısını müteakip toplanarak aralarında görev dağılımı yapmış olup,

Dernek Başkanlığına Bayram ÖZKAN seçilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dernek Başkanı       : Bayram ÖZKAN 

Başkan Yardımcısı  : Erdal KARGI 

Sayman                          : Yüksel ERKOÇ

Üye                                  : Muzaffer ARSLAN

Üye                                  : Halil ARSLAN

Genel Kurulumuzda alınan Kararlar :

  1. Derneğimizin 2019 yılı hesapları görüşülerek müzakere edilmiş ve söz konusu hesapların ibra edilmesine karar verilmiştir. 2020 yılı tahmini bütçesi 11.500.-TL olarak uygun görülmüştür.

  2. 2020 Yılında üye aidatı değiştirilmemiş ve yine yıllık 100.-TL olarak tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

  3. Köyümüzde;

    - su deposu,

- su isale hattının bakım ve onarımının yapılması,

- logarların temizliği ve

- logar kapaklarının bakım onarımının yapılması,

- hizmet binası içerisinde bulunan eksikliklerin giderilmesi

hususlarında çalışma yapılması gerektiği genel kurula katılan üyelerimiz tarafından dilek ve temenni olarak bildirilmiştir.

  1. Ayrıca, geleneksel köy şenliğimizin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması dilek ve temenniler arasında yer almıştır.

Sevgili Çerçialanlılar;

Üyelerimiz dernek faaliyetlerine katılma konusunda çok isteksizdir. Yılda bir kez yapılan genel kurul toplantılarında dahi yeterli çoğunluk sağlanamamaktadır.

Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler hepiniz tarafından bilinmektedir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde köyümüzün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak ve köylülerimizin daha güzel bir Çerçialan’da yaşamalarını sağlamak ve yine örnek bir köy olmaya devam etmek için tüm üyelerimizin dernek etkinliklerine katılmalarını ve daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.

Değerli üyeler, yönetim kurulu olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Sizlerden, dernek faaliyetlerine gerekli desteği vererek ve üyelik görevlerinizi yerine getirerek yardımcı olmanızı ve aidat borçlarınızı en kısa zamanda ödemenizi bekliyoruz.

Ödemelerinizi aşağıda belirttiğimiz banka hesabına yapabilirsiniz. Ayrıca, derneğimizin yönetim kurulu üyelerine makbuz karşılığında ödeme yapabilirsiniz.

Sizlere en iyi dileklerimiz ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.


DERNEĞİMİZİN BANKA HESABI: 

T.C. Ziraat Bankası Ankara - Yenişehir Şubesi 
IBAN NO: TR32 0001 0004 7147 0589 4150 04 

 

 

                                                       YÖNETİM KURULU ADINA.

...............................................Bayram ÖZKAN
..............................................................Dernek Başkanı