GÖNÜL KALK GİDELİM SILAYA DOĞRU

GÖNÜL KALK GİDELİM SILAYA DOĞRU

GÖNÜL KALK GİDELİM SILAYA DOĞRU
 
Böyle ikrar ilen böyle yolunan,
Cefalı yar bana lazım değilsen,
Deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz,
Mihnetli yar bana lazım değilsen,
Deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz,
 
Gönül kalk gidelim sılaya doğru.
 
Bülbülün sevdası hep güller ilen,
Senin şirin dilin hep yâd eller ilen,
Çık salın sevdiğim engeller ilen,
Görünme gözüme lazım değilsen,
 
Gönül kalk gidelim sılaya doğru.
 
Bülbül ah eyleyip kanlar ağladı,
Gözüm yaşı sel sel oldu çağladı,
Ölüm geldi dört yanım bağladı,
Kılma cenazemi lazım değilsen,
 
Gönül kalk gidelim sılaya doğru.
 
Ali Ekber Çiçek-Nida Tüfekçi Erzincan Yöresi
 

 

Comments are closed.